МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Село Марково, в което е разположен Дом за стари хора "СТОЛЕТНИК", се намира в полупланински район с надморска височина 320 метра на 5 километра от град Пловдив. Земеделската земя в землището на с. Марково възлиза на 18 000 дка, а основната отглеждана тук култура, са лозята, като тук се намира най-големият масив на мавруд в България.
Непосредствено над Марково започва парк "Родопи", в който се намират курортите "Здравец", "Студенец" и "Бяла черква". Възможна безплатна дневна разходка до Бачковския манастир, хижа "Здравец" и "Асеновата" крепост.